Myxomycetes

Arcyria (aff. denudata) - photo V Lagardère

Arcyria (aff. denudata) – photo V Lagardère